சங்கதியில் உங்கள் விளம்பரம்

உங்கள் விளம்பரத்திற்கான கட்டணத்தை செலுத்தி, பதிவுசெய்தவரின் பெயர், நிறுவனத்தின் பெயர், தொலைபேசி இலக்கம் என்பவற்றுடன் விளம்பரத்திற்கான விபரங்கள் அல்லது விளம்பர வடிவமைப்பு என்பவற்றை sankathi24@gmail.com எனும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைத்தல் வேண்டும்.

தங்கள் கட்டணம் மற்றும் விளம்பரங்களை உறுதிப்படுத்திய பின்னர் உங்கள் விளம்பரம் வெளியிடப்படும்.

நாள்தோறும் பல்லாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாசகர்களின் வருகையை கொண்ட எமது தளத்தில் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

குறிப்பு: செய்தி, அரட்டை, பாலியல் அம்சங்களை கொண்ட தளங்களுக்கான விளம்பரங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.