மாவீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்த அனுமதி மறுத்த சிவஞானத்திற்கு கடும் கண்டனங்கள்

வியாழன் நவம்பர் 23, 2017

மாவீரர்களின் தியாகத்தால் சுகபோகம் அனுபவிக்கும் சிவஞானம் வணக்க நிகழ்வை எப்படித் தடுக்க முடியும்?

Pages