பட்டவர்த்தனமாகும் புதுடில்லியின் அரூப கரங்கள் - கலாநிதி சேரமான்

புதன் June 28, 2017

கடந்த இரண்டு வார காலப்பகுதி என்பது ஈழத்தமிழர்களின் அரசியல் அத்தியாயத்தில் நூதனம் மிகுந்த ஒன்றாகவே கடந்து சென்றுள்ளது.

கேப்பாபிலவு மக்களை கண்டுகொள்ளாத தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்

புதன் June 28, 2017

3 மாதத்திற்கு மேலாக கேப்பாபிலவு மக்களால் முன்னெடுக்கப்படும் போராட்டம் இன்று கொழும்புவரை நீண்டிருக்கின்றது ஆனாலும் தமிழ்மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பாராளுமன்ற தமிழ் கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் கலந்துகொ

Pages