பிரான்சு தமிழர் கலைபண்பாட்டுக்கழகம் நடாத்திய "இசைவேள்வி - 2017"

வியாழன் March 23, 2017

பிரான்சு தமிழர்ஒருங்கிணைப்புக்குழு தமிழர் கலைபண்பாட்டுக்கழகம் 6வது தடவையாகநடாத்தும் கர்நாடகசங்கீத‘’ இசைவேள்வி‘’ 2017 இசைத்துளிர் விருதுக்கான போட்டி பிரான்சு பாரிசு புறநகர்பகுதியில் ஒன்றான பொண்டி தம

பிரான்சில் தமிழர் விளையாட்டுத்துறையின் தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நினைவைச் சுமந்த உதைபந்தாட்டப் போட்டி 2017

வியாழன் March 23, 2017

எமது தேசக்காற்றிலும், மூச்சிலும் ஒவ்வொரு தமிழன் உயிருள்ள வரை இதயக்கோயிலில் வாழ்ந்து வரும் தமிழீழ தேசிய மாவீரர்கள் நினைவாக பல்வேறு செயற்பாடுகள் உலகமெங்கும் பரந்து வாழும் தமிழீழ மக்களால் முன்னெடுக்கப

Pages