இரவல் தியாகத்தில் ஒய்யாரக் கொய்யகம் - பிலாவடிமூலைப் பெருமான்

Tuesday December 25, 2018
வணக்கம் பிள்ளையள். ‘எப்படி, எல்லோரும் சுகமாக இருக்கிறியளோ?’ என்று உங்களிட்டை கேட்கிறதுக்கு எனக்கு மனசில்லை. ஏனென்றால் நானே இப்ப கொஞ்ச நாளாக சரியான வருத்தத்தோடு தான் இருக்கிறன்.  

சிறிதரனின் இரட்டை வேடம்!

Saturday November 24, 2018
வேறு வழியின்றி அதில் கைஒப்பமிட்டதானதுமான செய்தி ஒன்றை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிறிதரன் கசியவிட்டுள்ளார்.

உள்வீட்டு குழப்பங்கள்........!

Monday November 12, 2018
சித்தார்த்தன் மற்றும் செல்வம் அடைக்கலநாதன் ஆகியோரை தோற்கடித்து கூட்டமைப்பினை தமிழரசு கைவசம் முழுமையாக கொண்டு.....

ஆட்டம் காண வைக்கும் அப்ப விருந்துகள் - பிலாவடிமூலைப் பெருமான்

Thursday November 01, 2018
வணக்கம் பிள்ளையள், இப்ப கொஞ்ச நாளாக உங்களோடை நாலு சங்கதி கதைக்காட்டி எனக்கு என்னவோ வேதாளத்தின் கேள்விக்குப் பதில் சொல்லாட்டித் தலை வெடிச்சுப் போகிற நிலையில் இருந்த விக்கிரமாதித்தனின் நிலை தான் பாரு