தமிழரின் அறிவுப் புதையலான யாழ்.நூலகத்தை தீக்கரையாக்கி 37 ஆண்டுகள் நிறைவு!

Thursday May 31, 2018
 யாழ்ப்பாண நகருக்கு பெருமை சேர்க்கும் விடயமாகட்டும்,அழகாய் கூறும் விடயமாகட்டும் எது என்றாலும் எமது பொது நூலகம் தலை நிமிர்ந்து நிக்கிறது.

தொழிலாளர் தினம்: மே-1

Tuesday May 01, 2018
 18-ம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் - 19ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலும் வேகமாக வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில்

எமது பிள்ளைகளுக்கு மொழிமட்டுமல்ல எம் வரலாறும் தெரியவேண்டும்

Monday April 23, 2018
புலம்பெயர் வாழ் தமிழ்ச் சிறார்களின் தாய்மொழிக் கல்விக்கு வழிசமைக்கும் தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டுப் பேரவையின் பிரான்சு...