பாடி முடியாது உங்கள் பரணி!

புதன் நவம்பர் 27, 2019
விரிவானும்...பழுகதிரும்…. காய்நிலவும்...உருமுகிலும்... காற்றும்...கடலும் நெடுபனையும், புல் பூண்டும்... காடும், களமேடும், கமச் சேறும்,

வாழ்க ! வாழ்க !

செவ்வாய் நவம்பர் 26, 2019
உறுதியின் உறைவிடமே நீ நிலைத்திருப்பாய்

தழும்பு!

சனி நவம்பர் 23, 2019
ஞாபகங்களில் தீப்பற்றச் செய்கிறது அந்தப் பாடல்.

பல்....!

புதன் நவம்பர் 20, 2019
முந்திப் போலில்லை நானிப்போ

செய்திகளும் எழும் கேள்விகளும்...?

வெள்ளி நவம்பர் 15, 2019
செய்தி:- வன்னிக்கான சிறீலங்கா இனப்படுகொலை இராணுவத்தின் பாதுகாப்பு படைத் தலைமையகத்தின் படைத் தளபதி மேஜர் ஜெனரல் ஜகத் குணவர்தனவினால் 30 செயற்கை உறுப்புக்கள் தமிழ் மக்களுக்கு வன்னியில

பொய்யா விளக்கு!

வெள்ளி நவம்பர் 15, 2019
மக்களோடு மக்களாக நின்று சேவையாற்றிய வைத்தியர்களை நாம் மறந்து விடலாகாது.