வெடுக்குநாறிமலை தமிழர்களின் வரலாறு, அதை நிரூபிப்பதற்கு அணி திரண்டு ஆலயத்திற்கு வாருங்கள்

வியாழன் செப்டம்பர் 24, 2020
சிங்கள ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடம் இருந்து ஆலயத்தை மீட்க அழைப்பு விடுக்கின்றது பரிபாலன சபை...

சர்வதேச சட்டத்தை பின்பற்றாததால் சிறீலங்கா பல பில்லியன்களை இழக்கும் அபாயம்!!

புதன் செப்டம்பர் 23, 2020
நியூ டயமன்ட் கப்பலில் ஏற்பட்ட தீயை அணைக்க இந்தியாவும் இலங்கையும் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்தாலும், இலங்கை அதிகாரிகளின் அறியாமை மற்றும் சர்வதேச சட்டத்தை பின்பற்றாததால் நாடு பல பில்லியன்களை இழக்கும் அபாயம

காணியினை மீட்டுத்தருமாறும் கோரி பெண் ஒருவர் வவுனியா பிரதேச செயலகத்திற்குள் போராட்டம்!!

புதன் செப்டம்பர் 23, 2020
தனது மாமியாரால் வழங்கப்பட்ட காணியினை மீண்டும் அவர் உரிமை கோருகிறார் என்றும் அந்தக் காணியினை மீட்டுத்தருமாறும் கோரி பெண் ஒருவர் வவுனியா பிரதேச செயலகத்திற்குள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.