தனியார் வங்கிகளில் வைப்புச் செய்வது தொடர்பான அரசாங்கத்தின் தீர்மானத்துக்கு இலங்கை வங்கிஎதிர்ப்பு

சனி டிசம்பர் 19, 2015
அரச நிறுவனங்களின் நிதிகளை தனியார் வங்கிகளில் வைப்புச் செய்ய அரசாங்கம் எடுத்துள்ள ....

ஆலய திருட்டு விசாரணையைத் துரிதப்படுத்த வேண்டும் - செல்வம்

சனி டிசம்பர் 19, 2015
விக்கிரகத்தின் அடிப் பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த இயந்திரத் தகடு மற்றும் ஆபரணங்கள் திருடப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில்.... 

2009 இல் வன்னிப்பெரு நிலப்பரப்பில் நடந்த தமிழ் இனத்தின் சங்காரமாகும்

சனி டிசம்பர் 19, 2015
தமிழ் மக்கள் பேரவை என்ற அமைப்பு தமிழ்மக்களின் உரிமைகள் , நலன்கள், அபிலாசைகள் என்பவற்றை வலியுறுத்தும்....