வடபகுதி சிறுவர்களின் கழுத்தில் இருந்து சயனைட் குப்பிகளை அகற்ற முடிந்தமை தமக்கு கிடைத்த பாக்கியமாம்

சனி ஜூலை 11, 2020
செஞ்சோலை உட்பட ஆயிரக்கணக்கான சிறுவர்களை பலியெடுத்த இனப்படுகொலையாளி மகிந்த கருத்து...