பலத்த பாதுகாப்புடன் நாவற்குழியில் பௌத்த விகாரை திறந்துவைப்பு!

சனி ஜூலை 13, 2019
இராணுவம் உட்பட முப்படைகளின் பலத்த பாதுகாப்பின் மத்தியில் யாழ்ப்பாணம் நாவற்குழியில் அமைக்கப்பட்ட நல்லிணக்க விகாரை என அழைக்கப்பட்ட சம்புத்தி சுமண விகாரை திறந்துவைக்கப்பட்டது.