‘இந்தியாவிடம் இருந்து உலகம் பாடம் கற்கலாம்’

சனி ஜூலை 11, 2020
நிலையான எதிர்காலத்தை உருவாக்குவது எப்படி என இந்தியாவிடம் இருந்து உலகம் பாடம் கற்றுக்கொள்ளலாம் என இங்கிலாந்து இளவரசர் சார்லஸ் பேசினார்.