ஆஸ்திரேலிய தடுப்பு முகாம் அகதிகள் அமெரிக்காவில் மீள்குடியமர்த்துவதில் தாமதம்

வியாழன் அக்டோபர் 22, 2020
ஆஸ்திரேலியா- அமெரிக்கா இடையே ஏற்பட்ட அகதிகள் ஒப்பந்தத்தின் கீழ்  அடுத்த ஆண்டில் 1,100க்கும் மேற்பட்ட அகதிகளை அமெரிக்கா மீள்குடியமர்த்தும் என எதிர்ப்பார்ப்பதாக ஆஸ்திரேலிய தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்

ஆஸ்திரேலிய தடுப்பு முகாம் அகதிகள் அமெரிக்காவில் மீள்குடியமர்த்துவதில் தாமதம்

செவ்வாய் அக்டோபர் 20, 2020
ஆஸ்திரேலியா- அமெரிக்கா இடையே ஏற்பட்ட அகதிகள் ஒப்பந்தத்தின் கீழ்  அடுத்த ஆண்டில் 1,100க்கும் மேற்பட்ட அகதிகளை அமெரிக்கா மீள்குடியமர்த்தும் என எதிர்ப்பார்ப்பதாக ஆஸ்திரேலிய தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்