ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவன் அபு பக்கர் அல் பாக்தாதி ஆப்கானிஸ்தானில்

திங்கள் மே 13, 2019
ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவன் அபு பக்கர் அல் பாக்தாதி ஆப்கானிஸ்தானில் மறைந்திருப்பதாக புதிய தகவல் ஒன்றினை அதிகாரிகள் வெளியிட்டுள்ளனர்.