மும்பை தாக்குதலில் தொடர்புடைய சூபியான் ஜாபர் பாகிஸ்தானில் கைது

திங்கள் ஓகஸ்ட் 15, 2016
மும்பை தாக்குதல் வழக்கில் தொடர்புடையதாகக் கருதப் படும் சூபியான் ஜாபர் 7 ஆண்டு களுக்குப் பிறகு பாகிஸ்தானில் ..