105 மத குருக்கள் கைது!

வியாழன் சனவரி 05, 2017
பாகிஸ்தானில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட கவர்னர் நினைவு தினத்தை கொண்டாடிய 105 மத குருக்கள் கைது.