இந்தியாவில் 1,866 அரசியல் கட்சிகள்!

திங்கள் ஓகஸ்ட் 10, 2015
இந்தியாவில் கடந்த மார்ச் 2014 முதல் சென்ற மாதம் வரை 239 புதிய அமைப்புகள் அரசியல் கட்சி அங்கீகாரம் கேட்டு தேர்தல் ஆணையத்தை