ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வரும் அகதிகளுக்காக புதிய பதிவு மையம்!!

வெள்ளி ஓகஸ்ட் 27, 2021
ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து பரிசுக்கு வரும் அகதிகளின் புகலிட கோரிக்கைகளுக்கு என தனியே ஒரு பதிவு மையம் திறக்கப்பட உள்ளது.

ஆப்கானியர்கள் நிரந்தரமாக வாழ அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்!

வியாழன் ஓகஸ்ட் 26, 2021
ஆஸ்திரேலியாவில் தற்காலிகமாக உள்ள ஆப்கானியர்கள் நிரந்தரமாக வாழ அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்: பிரதமர் ஸ்காட் மாரிசன்