பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என கருதப்பட்ட புளோரன்ஸ் புயல் வலுவிழந்தது

Saturday September 15, 2018
அமெரிக்காவில் மழைக்காலம் தொடங்கி உள்ள நிலையில், அட்லாண்டிக் கடல் பகுதியில் உருவான புளோரன்ஸ் புயல் அமெரிக்காவின் கிழக்கு பகுதியை நோக்கி வந்தது.