45 நாட்கள் ஆன நிலையில் தொடர் வேலை நிறுத்தத்தை கைவிட உள்ளதாக தொழிற்சங்கம் அறிவிப்பு!

சனி சனவரி 18, 2020
வேலை நிறுத்தம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 45 நாட்கள் ஆன நிலையில், தற்போது தொடர் வேலை நிறுத்தத்தை கைவிட உள்ளதாக தொழிற்சங்கம் ஒன்று அறிவித்துள்ளது.