தமிழினப் படுகொலைக்கு நீதி கேட்டு ஐரோப்பியப் பாராளுமன்ற முன்றலில்கவனயீர்ப்பு

வியாழன் ஜூலை 09, 2015
தமிழினப் படுகொலைக்கு நீதி கேட்டு ஐரோப்பியப் பாராளுமன்ற முன்றலில் 08.07.2015  இல் நடைபெற்ற கவனயீர்ப்புப் போராட்டத்தில்...