கொழுப்பை நீக்கும் கிருமி!

புதன் ஏப்ரல் 01, 2020
நாம் உண்ணும் உணவில் கொழுப்பு மிகுதியாக இருந்தால், அது நமது ரத்தத்திலும் கலந்து உலவிக்கொண்டிருக்கும்.

புளித்த ஏப்பம் எதனால்?

ஞாயிறு மார்ச் 15, 2020
உணவு குழாய்க்கும் வயிற்றுக்கும் இடையே உள்ள தடுப்பானில் வரும் பிரச்சினையால் இப்படி ஏற்படுகிறது