அன்பான நோர்வே தமிழ்முரசம் நேயர்களே

செப்டம்பர் 22, 2017

அன்பான நேயர்களே

எமது ஒலிபரப்பானது fm இல் இருந்து DAB அலைவரிசைக்கு 20.09.2017  ஆம்  திகதியில் இருந்து மாற்றம்பெற்றுள்ளது.
Tamil m என்ற பெயரில் dab அலைவரிசையில் கேட்கலாம்.அதேவேளை திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மாலை 7 மணியில் இருந்து நள்ளிரவு 12 மணிவரையும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மதியம் 11 மணியில் இருந்து பிற்பகல் 1400 மணி வரையும் எமது நேரடி /மறு ஒலிபரப்புக்களை கேட்டு மகிழலாம்

செய்திகள்