அரசியல்வாதிகளுக்கு பயம் வரவேணும் என்றால் ?

வியாழன் ஓகஸ்ட் 13, 2015

2015 பாராளுமன்ற தேர்தல் பற்றி தமிழ் இளைஞர்கள் என்ன பேசிக்கொள்கின்றார்கள் யாருக்கு வாக்களிப்பது என்பதில் அவர்களின் நிலைப்பாடு என்ன ?