இது எமது தேசத்தின் இருப்புக்கான போராட்டம்!

வெள்ளி பெப்ரவரி 09, 2018

உள்ளூராட்சி தேர்தல் தொடர்பாக புலம்பெயர் மக்களை நோக்கிய தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின்  பொதுச்செயலாளர்  கஜேந்திரன் செல்வராஜா அவர்கள் 5.02.2018 அன்று விடுத்த  இறுதி வேண்டுகோள்.