இது புலம்பெயர் தமிழ் மக்களுக்கான எமது உரிமையான வேண்டுகோள்!

வெள்ளி பெப்ரவரி 09, 2018

உள்ளூராட்சி தேர்தல் தொடர்பாக புலம்பெயர் மக்களை நோக்கிய தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின்  தலைவர்  கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம்   அவர்கள் 5.02.2018 அன்று விடுத்த  இறுதி வேண்டுகோள் .