இவ்றி சூர் சென் நகர சபையின் நிகழ்வு!

திங்கள் மே 07, 2018

இவ்றி சூர் சென் (ivry sur seine) நகர சபையினால் féte de quartier நிகழ்வு 05/05/2018 சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.  இந் நிகழ்வில் இவ்றி சூர் சென் தமிழ்ச்சங்கமும் கலந்து கொண்டு இவ்றி சூர் சென் தமிழ்ச்சோலை மாணவர்களினால் தமிழர்களின் பாரம்பரிய நடனமான காவடி நடனம் வழங்கப்பட்டது.

இன் நிகழ்வில் நகரபிதா M.Philippe Bouyssu, val de marne பிராந்திய உறுப்பினர் Mme. Lamya Kirouani அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்திருந்தனர்