ஒலிம்பிக் பார்க்கிலிருந்து மாவீரர் நாள் ஆரம்ப கட்டம்

நவம்பர் 25, 2016

ஒலிம்பிக் பார்க்கிலிருந்து மாவீரர் நாள் ஆரம்ப கட்ட நிகழ்வுகளோடு தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவிலிருந்து திரு சிவந்தன்

செய்திகள்
ஞாயிறு February 12, 2017

எதிர்வரும் பிப்ரவரி 27 ஆம் நாள் தொடக்கம் மார்ச் 24 ஆம் நாள்வரை ஜெனீவாவில் ஐ.நா. மனிதவுரிமைகள் பேரவையின் 34ஆவது கூட்டத்தொடர் நடைபெறவுள்ளது.