கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தின் சமகால அரசியல் கருத்தாடல்!

April 03, 2018

சமகால அரசியல் கருத்தாடல் நிகழ்வு  பிரித்தானியாவில்  நடைபெறவுள்ளது.  விடுதலை நோக்கிய பயணத்தில் தாயகமும் புலம்பெயர் தேச தமிழ் மக்களும் போராட்ட அரசியலை முன்நகர்த்துவதற்கான கருத்தாடுகளம்.

 

இணைப்பு: 
செய்திகள்
திங்கள் யூலை 16, 2018

தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு பிரான்சு தமிழர் விளையாட்டுத் துறை 25 வது தடவையாக நடாத்தும் தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நினைவு சுமந்த தடகள விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மூன்றாம் நாள் நிகழ்வுகள் இன்று (14) பரிசின்