கர்ப்பிணி ஆசிரியைகளுக்கு புதிய உடை!

ஒக்டோபர் 13, 2017

கர்ப்பிணி ஆசிரியைகள் புடைவை அணிந்து பணிக்கு வருவது கடினமானதாக காணப்படுவதனால், அவர்களுக்கு சட்டை வகையிலான விசேட ஆடை முறை ஒன்றை அறிமுகப்படுத்துவது தொடர்பான விசேட சுற்றறிக்கை ஒன்று சிறிலங்கா  கல்வி அமைச்சினால் விரைவில் வெளியிடப்படவுள்ளது.

ஏனைய பல திணைக்களங்களில் இவ்வாறு கர்ப்பிணிப்பெண்கள் விசேட ஆடைகளை கர்ப்ப காலத்தில் அணிவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.  இந் நிலையில் ஆசிரியைகளுக்கும் பொருத்தமான ஒழுக்கமான அடையை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

செய்திகள்