கவனயீர்ப்புப் போராட்டம் - பிரான்ஸ்

ஞாயிறு பெப்ரவரி 19, 2017

கேப்பாபிலவு மக்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக பிரான்சில் கவனயீர்ப்புப்  போராட்டம்.