கூண்டுக்குள் உண்மையான விடுதலையை அடைக்க முடியுமா?

யூலை 26, 2018

கூண்டுக்குள் உண்மையான விடுதலையை அடைக்க முடியுமா?

இணைப்பு: 
செய்திகள்
வெள்ளி August 03, 2018

இயக்குனர்கள் நிறத்துக்காக பிறமொழி நடிகைகளை கொண்டுவர ஆர்வம் காட்டுகிறார்களா என்று சந்தேகப்படுவதாக கூறிய பாரதிராஜா, என் கதாநாயகிகள் கறுப்பாக தான் இருக்க வேண்டும் என்றார்.