கேணல் பரிதி அவர்களின் 6 ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளில்

Thursday November 08, 2018

பிரான்சில்  கேணல் பரிதி அவர்களின் 6 ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளில் (08.11.2018) கேணல் பரிதி அவர்கள் வீரச்சாவடைந்த இடத்தில் மலர் வணக்க நிகழ்வு இடம்பெறுகிறது!

p