கொலைவெறித்தாக்குதலுக்கு மேலும் பல கண்டனக் குரல்கள்!

திங்கள் பெப்ரவரி 22, 2016

பிரான்சு தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக்குழுப் பொறுப்பாளர் திரு.பரமலிங்கம் அவர்கள் மீதான கொலைவெறித்தாக்குதலுக்கு மேலும் பல கண்டனக் குரல்கள் அறிக்கைகளாக வந்துள்ளன.

அவற்றின் முழுவடிவம் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

.