க அருந்தவபாலன் நேர்காணல்!

புதன் சனவரி 30, 2019

தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின் பேச்சாளர் மற்றும் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் திரு.கந்தையா அருந்தவபாலன் அவர்கள் கனேடிய தமிழ் வானொலியின் வணக்கம் கனடாவுக்கு வழங்கிய நேர்காணல்.

வணக்கம் கனடா -