சிங்கள பௌத்த பேரினவாதத்தின் (சு)தந்திர தின ஆர்ப்பாட்டம்

செவ்வாய் சனவரி 22, 2019

தொடரும் தமிழின அழிப்பு! சிங்கள பௌத்த பேரினவாதத்தின் (சு)தந்திர தின ஆர்ப்பாட்டம்

04 Feb 2019 

10 AM - 12.AM 

Sri Lanka High Commission  

13 Hyde Park Gardens, London W2 2LU  

(Nearest station: Lancaster Gate)

s