செவ்வாயில் ஐஸ் வீடு

January 02, 2017

செவ்வாய் கிரகத்தில் அதிக விண்வெளி கதிர்வீச்சுகள் இருப்பதால் நீண்ட நேரம் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள முடியாது. அதைப் போக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டதுதான் இந்த ஐஸ் வீடு. மேலும் பூமியிலிருந்து அனுப்பும் பொருட்களை சேமித்து வைக்கவும் அதை செவ்வாயில் சோதனை செய்து பார்க்கவும் இந்த வீடு பயன்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் நான்கு விண்வெளி வீரர்கள் தங்க முடியும். உறங்குவதற்கு, வேலை செய்வதற்கு என தனித்தனி கேபின்கள் உள்ளன. இந்த வீட்டின் மேல் கதிர்வீச்சை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு உறுதியான பூச்சு உள்ளது.

செய்திகள்
வியாழன் செப்டம்பர் 21, 2017

ஐக்கிய நாடுகளின் பொது அவையின் பிரகடனத்தின் மூலம் ஒவ்வோர் ஆண்டும் செப்டம்பர் 21-ம் திகதி.

ஞாயிறு செப்டம்பர் 03, 2017

செவ்வாய் கிரகத்தில் குடியேறினால் மனிதர்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து விடும் என்று விஞ்ஞானி ...

திங்கள் August 21, 2017

உடல் நலமே உயிருக்கு உறுதியாகும். மகிழ்வுடன் நீண்ட நாள் வாழவும், சிந்திக்கவும்,