செவ்வாய் கிரகத்தில் நீர் இருப்பதற்கான ஆதாரம் கண்டுபிடிப்பு!

யூலை 26, 2018

செவ்வாய் கிரகத்தில் நீர் இருப்பதற்கான ஆதாரங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளதாக சர்வசே ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

செய்திகள்
வெள்ளி யூலை 27, 2018

 கொழும்பு பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்தின் வானியல் மற்றும் விண்வெளி அறி­வியல் துறை பிரிவின் பணிப்­பாளர் பேரா­சி­ரியர் சந்­தன ஜய­ரத்ன