தமிழர்களின் இனப் படுகொலை விவகாரம்!

Sunday May 13, 2018

வரலாற்றில் முதல் முறையாக கனடா நாடாளுமன்றத்தில் தமிழர்களின் இனப் படுகொலை விவகாரம்!! அதிர்ச்சியில் சிறிலங்கா அரசு