தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு பிரான்சு தமிழர் கலைபண்பாட்டுக் கழகம் நடாத்தும் இசைவேள்வி 2018!

செவ்வாய் மார்ச் 27, 2018

தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு பிரான்சு தமிழர் கலைபண்பாட்டுக் கழகம் நடாத்தும் இசைவேள்வி 2018. வாய்ப்பாட்டு , வயலின், வீணை, மிருதங்கம், புல்லாங்குழல் போன்ற கர்நாடக சங்கீத மற்றும் லய வாத்தியங்களைப் பயிலும் இளையோர்களின் இசைத் திறமைகளை வெளிக் கொணர நடாததப்படும் இசைவேள்வி 2018 நிகழ்வு எதிர்வரும்  31.03.2018 , மற்றும் 01.04.2018 ஆகிய இருதினங்கள் புளோமினிலில் இடம் பெற உள்ளது.