தமிழர் திருநாள் 2019 - சுவிஸ்

புதன் சனவரி 30, 2019

சுவிஸ் தமிழ்ப் பெண்கள் அமைப்பு மற்றும் தமிழர் இல்லம் இணைந்து  நடாத்திய தமிழர் திருநாள் 2019 பொங்கல் விழாவின்  செய்தியுடன் கூடிய படங்கள்..