தமிழினம் மீண்டும் எழுகிறது!

March 04, 2017

சாம்பலில் இருந்து எழும் பீனிக்ஸ் பறவைபோல மீண்டும் தமிழினம் எழுந்துவிட்டது என்பதற்கான அடையாளங்களில் இதுவும் ஒன்று... விடுதலைப்புலிகள் செய்த அரசியல் என்ன என்று கேட்கும் அறிவிலிகளுக்கு இதோ இந்த இளைஞனின் உரை சரியான பதில்;.. அடுத்த தலைமுறையின் தளிர் ஒன்று தன் இனம் படும்பாடுகள் பற்றி தன் இனத்தை ஏமாற்றும் நாற்காலி அரசியல்வாதிகள் பற்றி ஆற்றும் உரை இது ..

பாருங்கள்!

காணொளி நன்றி: tamilkindom

செய்திகள்
ஞாயிறு ஒக்டோபர் 15, 2017

புலத்திலிருந்து நிலத்தின் நீதிக்காய் தமிழ் மக்களமீது நிகழ்த்தப்பட்ட அநீதிக்காய்  காலத்தின் கவிஞனாக நின்று கவிபடைத்து வரும் அனாதியன் தமிழ்முரசம் வானொலியின் சந்திப்பு நிகழ்சியில் இணைந்து கொண்டு ஆழமான

ஞாயிறு செப்டம்பர் 24, 2017

நோர்வேயில் நடைபெற்ற தியாகதீபம் திலீபன் நிகழ்வும் சுதந்திரதாகம் எழுச்சி நிகழ்வில் தமிழீழ உணர்வாளர் வா கௌதமன் அவர்களின் உரை