தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் 2018 - சுவிஸ்!

Tuesday August 21, 2018

எத்தகைய இடர்கள் , சூழ்ச்சிகள், சவால்களை எதிர்கொண்டாலும் எமது தாயகத்தின் சுதந்திரத்தை வென்றெடுக்க உழைப்போமென புனித நாளில் உறுதியெடுப்பதோடு எம் மான மாவீரச் செல்வங்களுக்கு வணக்கம்  செலுத்த அனைத்து உறவுகளையும் அழைக்கின்றோம்.

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் - சுவிஸ் கிளை