தமிழ் இளையோர் அமைப்பு நடாத்தும் குறும்பட போட்டி!

December 20, 2017

தமிழ் இளையோர் அமைப்பு நடாத்தும் குறும்பட போட்டியில் 7 படங்கள் தேர்வு செய்து Youtube channelலில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது . 2வது சுற்றுக்கு கூடுதல் Like வாங்கிய குறும் படங்கள் மட்டுமே பங்குபெறலாம் .

(Heimat) தாயகம் என்ற கருவில் உருவான குறும் படங்களை நீங்கள் பார்த்து .பிடித்தவற்றுக்கு Like செய்து போட்டியாளர்களின் திறமைக்கு உங்கள் ஆதரவை வழங்குங்கள் . 

எங்கள் வரலாற்றை எங்களால் மட்டும்தான் படைக்க முடியும் . சினிமா என்ற கலையூடாக நிச்சயம் முடியும். போட்டி முடிவுத் திகதி (31.12.2017)  

செய்திகள்
திங்கள் யூலை 16, 2018

தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு பிரான்சு தமிழர் விளையாட்டுத் துறை 25 வது தடவையாக நடாத்தும் தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நினைவு சுமந்த தடகள விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மூன்றாம் நாள் நிகழ்வுகள் இன்று (14) பரிசின்