தமிழ் இளையோர் அமைப்பு நடாத்தும் குறும்பட போட்டி!

December 20, 2017

தமிழ் இளையோர் அமைப்பு நடாத்தும் குறும்பட போட்டியில் 7 படங்கள் தேர்வு செய்து Youtube channelலில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது . 2வது சுற்றுக்கு கூடுதல் Like வாங்கிய குறும் படங்கள் மட்டுமே பங்குபெறலாம் .

(Heimat) தாயகம் என்ற கருவில் உருவான குறும் படங்களை நீங்கள் பார்த்து .பிடித்தவற்றுக்கு Like செய்து போட்டியாளர்களின் திறமைக்கு உங்கள் ஆதரவை வழங்குங்கள் . 

எங்கள் வரலாற்றை எங்களால் மட்டும்தான் படைக்க முடியும் . சினிமா என்ற கலையூடாக நிச்சயம் முடியும். போட்டி முடிவுத் திகதி (31.12.2017)  

செய்திகள்
ஞாயிறு January 07, 2018

ஜனவரி மாதம் 7ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை), ஒஸ்ரேலியா மெல்பேர்னில் East Burwood Reserve மைதானத்தில் கேணல் கிட்டு ஞாபகார்த்த ”தமிழர் விளையாட்டு விழா 2018” நடைபெறவுள்ளது.