தான் தொலைந்த கதையை எழுதுகிறானா?

January 17, 2018

யாழ் நகர வீதிகளில்
தன்னை தொலைத்து விட்டு
எப்போதும் எதையோ
தேடிக்கொண்டிருக்கும் இவன்
இன்று  ஏதோ  எழுதிக்கொண்டிருந்தான்!

நிலா

செய்திகள்
வெள்ளி யூலை 27, 2018

 கொழும்பு பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்தின் வானியல் மற்றும் விண்வெளி அறி­வியல் துறை பிரிவின் பணிப்­பாளர் பேரா­சி­ரியர் சந்­தன ஜய­ரத்ன