தேர்தல் பற்றி பொடியள் என்ன பேசுறாங்கள்?

வெள்ளி ஓகஸ்ட் 07, 2015

2015 பாராளுமன்ற தேர்தல் பற்றி தமிழ் இளைஞர்கள் என்ன பேசிக்கொள்கின்றார்கள் யாருக்கு வாக்களிப்பது என்பதில் அவர்களின் நிலைப்பாடு என்ன ?