தேர்தல் 2015: வீட்டுக்குள் என்ன பேசுகின்றார்கள்?

வியாழன் ஓகஸ்ட் 13, 2015

2015 பாராளுமன்ற தேர்தல் பற்றி வீட்டுக்குள் என்ன பேசிக்கொள்கின்றார்கள் யாருக்கு வாக்களிப்பது என்பதில் அவர்களின் நிலைப்பாடு என்ன ?