தைப்பொங்கல் பெருவிழா - விக்டோரியா

January 10, 2018

விக்டோரியா வாழ்  தமிழர்களின் பெரும் ஒன்றுகூடலாய் அமைகின்ற இவ்விழாவை, தமிழர்களின் சிறப்பான இருப்பை - எம் கலைவளத்தின் சிறப்பை எடுத்துக்காட்டுகின்ற, விக்டோரிய மாநிலத்தின் உன்னதனமான பல்கலாசார பெருவிழாவை மாற்றிட பல்துறை சார்ந்தவர்களின் பங்களிப்பை வேண்டி நிற்கின்றோம். 

இணைப்பு: 
செய்திகள்
செவ்வாய் May 16, 2017

தமிழீழ கனவுகளை நெஞ்சில் சுமந்து காற்றோடு கலந்த எம் மண்ணின் மைந்தர்களை நினைவுகூறும் முகமாக கார்ஜ்-சார்சல் தமிழ் சங்கத்தின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க சார்சல் மாநகர சபை உதவியுடன் நிறுவப்பட்ட மாவீரர் நினைவு த