நினைவஞ்சலி கூட்டம்.

ஞாயிறு ஓகஸ்ட் 02, 2015

4 ஆகஸ்ட் 2006 யில் மூதூரில் அவர்கள் காரியாலயத்தில் வைத்து 17 பட்டினிக்கு எதிரான அமைப்பின் செயல்ப்பாட்டாளர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள். அவர்கள் பட்டினிக்கு எதிரான அமைப்பின் செயல்பாட்டாளர்கள் என்பதற்க்கு மேலாக அவர்கள் அனைவரும் தமிழர்களாக இருந்தது தான் முக்கியமான செய்தி.

 

9 வருடங்கள் ஆகியும் நீதியற்ற சூழலில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்.

 

முள்ளிவாய்கால் படுகொலை நடைபெற்று 6 வருடங்களுக்கு மேலாகிய சூழலில் சிறி லங்காவில் - தமிழ் ஈழ பிரதேசங்களில் - மற்றும் சிறி லங்காவில் நடைபெற்ற அணைத்து தமிழின இனப்படுகொலைக்கும் நீதி கேட்டு நாம் நிற்கிறோம். 

 

ஐக்கிய நாடுகள் மனிதவுரிமை சபையில் 4 மார்ச் 2014 யில் சர்வதேச விசாரணை என்ற பிம்பத்தை ஏற்படுத்தி நம்பிக்கை கொண்டுத்த ஐக்கியநாடுகள் சபை - இன்று சிறி லங்காவில் உள்ளக விசாரணை என்று பேசப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறது.

 

4 ஆகஸ்ட் 2015 - அன்று கிளிச்சியில் அமைத்துள்ள படுகொலை செய்யப்பட்ட 17 பட்டினிக்கு எதிரான அமைப்பின் செயல்பாட்டாளர்களின்  நினைவு சின்னம் வைக்கப்பட்டுள்ள  இடத்தில் நடைபெறும் நினைவஞ்சலி நிகழ்வில் நீதியை வலியுறுத்துவோம்.

 

- தமிழீழ மக்கள் பேரவை பிரான்சு 
தொடர்புகளுக்கு: 06 52 72 58 67