நேர்மையான அரசியலை உறுதியாக முன்னெடுப்போம்!

வெள்ளி பெப்ரவரி 09, 2018

உள்ளூராட்சி தேர்தல் தொடர்பாக புலம்பெயர் மக்களை நோக்கிய தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின்  தேசிய அமைப்பாளர்    மணிவண்ணன் விஸ்வலிங்கம்    5.02.2018 அன்று விடுத்த  இறுதி வேண்டுகோள் .