நோர்வேயில் நடைபெறுகின்ற மாவீரர்நாள்

Monday November 27, 2017
நோர்வேயில் நடைபெறுகின்ற மாவீரர்நாள் நிகழ்வுகளை உறவுகள் மதியம் 1245 மணியில் இருந்து காணொளியாக நேரடியாக காணலாம்