நோர்வே தமிழ்முரசம் வானொலிக்கு திரு வைகோ அவர்கள் வழங்கிய கருத்துக்கள்!!

செப்டம்பர் 29, 2017

 

தமீழத்தேசியத்தலைவரையும் தமிழீழமண்ணையும் இரு கண்ணாக நினைத்து இன்றும் அதே வழியில் நின்று தமிழினத்திற்காக ஐநாவில் நின்று நீதிகேட்டுவரும் தமிழீழ உணர்வாளரும் மறுமலர்ச்சி  திராவிட முன்னேற்றக்கழகத்தின் பொதுச்செயலாளருமாகிய மதிப்பிற்குரிய ஐயா வைகோ அவர்களை தமிழ்முரசம் வானொலியின் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியினூடாக சந்தித்தபோது ஆழமான கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொண்டார்

செய்திகள்
சனி ஒக்டோபர் 21, 2017

தமிழ்முரசத்தில் ஒலிபரப்பாகிய அறிவுக்களஞ்சியம் நிகழ்ச்சியில் மருத்துவ ஆராட்சியாளர் திரு றஞ்சன் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்துள்ளார்

ஞாயிறு ஒக்டோபர் 15, 2017

புலத்திலிருந்து நிலத்தின் நீதிக்காய் தமிழ் மக்களமீது நிகழ்த்தப்பட்ட அநீதிக்காய்  காலத்தின் கவிஞனாக நின்று கவிபடைத்து வரும் அனாதியன் தமிழ்முரசம் வானொலியின் சந்திப்பு நிகழ்சியில் இணைந்து கொண்டு ஆழமான

ஞாயிறு செப்டம்பர் 24, 2017

நோர்வேயில் நடைபெற்ற தியாகதீபம் திலீபன் நிகழ்வும் சுதந்திரதாகம் எழுச்சி நிகழ்வில் தமிழீழ உணர்வாளர் வா கௌதமன் அவர்களின் உரை