பழைய ஆண்டுகளை தெரிந்து கொள்வோம்!!

செவ்வாய் சனவரி 01, 2019

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பூத்திருக்கிறது பல்வேறு இடங்களிலும் பலவித தொடக்க ஆண்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது. இதோ ஆண்டுகள் குறித்த தகவல்கள்........

*பரவலாக பலரும் கிமு, கிபி என  கிறிஸ்துவ ஆண்டையே பயன்படுத்தி வருகின்றனர். முதன்முதலில் ஒலிம்பிக் நடந்த கிமு 776ஐ கிரேக்கர்கள் தேர்ந்தெடுத்து, கிமு 776லிருந்தும், ரோமானியர்கள் கிமு 753ல் இருந்தும் இதனை தொடங்குகின்றனர். முகம்மது நபிகளார் மெக்கா விட்டு மதினா சென்ற அந்த பயணத்தை (கிபி 622) ஹிஜிரா ஆண்டாக முஸ்லிம்கள் கணக்கிடுகின்றனர்.

*தமிழ் கல்வெட்டுகளில் காணப்படும் கலி ஆண்டு கிமு 3101ம் ஆண்டிலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது.
மதுரை அருகே ஆனைமலையில் உள்ள கல்வெட்டில் ‘கலி 3871’ என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால் இக்கல்வெட்டுக் காலத்தை கிபி 770 (3871 - 3101) எனக் கணக்கிடுகின்றனர். சமண புத்த மதங்களில் மகாவீரர் புத்தர் முக்தியடைந்த ஆண்டினை அடிப்படையாய்க் கொண்டு காலம் கணக்கிடப்படுகிறது. அதாவது மகாவீரர் முக்தியடைந்த கிமு 468 மற்றும் புத்தர் முக்தியடைந்த கிமு 487 ஆகிய இவ்வாண்டுகளில் இருந்து மகாவீரர் புத்தர் ஆண்டுகள் கணக்கில் கொள்ளப்படுகிறது.

*வட இந்தியக் கல்வெட்டுகளில் விக்ரம ஆண்டு குறித்து காணலாம். கிமு 57ல் இருந்து இவ்வாண்டு கணக்கிடப்படுகிறது. கிருத, மாளவ, சாம்ராட் என்ற பெயர்களிலும் இந்த ஆண்டு அழைக்கப்படுகிறது.

*தமிழ் கல்வெட்டுகளில் அதிகம் காணப்படுவது சக ஆண்டுதான். கிபி 78ம் ஆண்டு சக ஆண்டுத் தொடக்கமாகும். இதேவரிசையில் கிபி319லிருந்து குப்த ஆண்டு கணக்கிடப்படுகிறது. இதேபோல் வல்லபி ஆண்டும் இவ்வருடத்திலிருந்தே கணக்கிடப்படுகிறது. இவை வட இந்தியக் கல்வெட்டுகளில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன.

*கொல்லம் நகரம் தோன்றிய ஆண்டான கிபி 824ல் இருந்து கொல்லம் ஆண்டு கணக்கிடப்படுகிறது. கல்யாணி எனும் நகரைத் தலைமையிடமாய்க் கொண்டு ஆண்ட மேலைச் சாளுக்கிய மன்னர் ஆறாம் விக்கிரமாதித்தன் காலத்தைச் சேர்ந்த கல்வெட்டுகளில் சாளுக்கிய விக்கிரம ஆண்டு குறிப்பிடப்படுகிறது. இவ்வாண்டு கிபி 1075-76லிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது.

*இடைக்காலப் பாண்டியர், பிற்காலச் சோழர், பிற்கால பாண்டியர் கல்வெட்டுகளில் ஆட்சி ஏறிய ஆண்டினை ‘யாண்டு’ என குறிப்பிடுகின்றனர். ஒரு மன்னன் ஒரு வருடத்தில் எந்த பட்சத்தில் எந்த நட்சத்திரத்தில் முடிசூட்டினானோ அடுத்த ஆண்டு அதே மாதம், அதேபட்சம், அதே நட்சத்திரத்தில் இரண்டாம் யாண்டு தொடக்கமாகும். கிபி 14ம் நூற்றாண்டு வரை இம்முறை வழக்கில் இருந்திருக்கிறது.

இவை தவிர கங்க ஆண்டு (கிபி 496), கலச்சூரி ஆண்டு (கிபி 606-607), லட்சுமணசேனா ஆண்டு (கிபி 1179) இப்படி பல்வேறு ஆண்டுகள் இருந்திருக்கின்றன. கிபி 2019ஐ தொட்டிருக்கிற நம்மவர்களுக்கு நமது பயன்பாட்டில் இத்தனை ஆண்டுகள் இருந்தன என்பதே வியப்புத் தகவல்தான்!

திருவள்ளுவராண்டு!
தமிழகத்தில் பல்வேறு பெயர்களிலான ஆண்டுகள் நடைமுறையில் இருக்கிறது. உலகப் பொதுமறையாம் திருக்குறள் வழங்கிய திருவள்ளுவர் பெயரில் தொடர் ஆண்டு பின்பற்றவும், இதையே தமிழ் ஆண்டாகக் கொள்ளவும் தொடர் கோரிக்கைகள் எழுந்தன. மேலும், திருவள்ளுவரின் காலம் கிமு 31 எனவும் கணிக்கப்பட்டது. இதன்பேரில், ஆங்கில ஆண்டுடன் 31ஐக் கூட்ட வருவது திருவள்ளுவர் ஆண்டு என முடிவானது.

உதாரணமாக, தற்போதைய ஆங்கில ஆண்டான 2019 + 31 = 2050 என கணக்கிடப்பட்டது. திருவள்ளுவர் ஆண்டின் பனிரெண்டு மாதங்கள் சுறவம் (தை), கும்பம் (மாசி), மீனம் (பங்குனி), மேழம் (சித்திரை), விடை (வைகாசி), ஆடவை (ஆனி), கடகம் (ஆடி), மடங்கல் (ஆவணி), கன்னி (புரட்டாசி), துவை (ஐப்பசி), நளி (கார்த்திகை), சிலை (மார்கழி) எனவும் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த திருவள்ளுவர் ஆண்டு முறையை தமிழக அரசு ஏற்று 1971 முதல் அரசு நாட்குறிப்பிலும், 1972 முதல் அரசிதழிலும், 1981 முதல் அரசின் அனைத்து அலுவல்களிலும் பின்பற்றி வருகிறது.